Tuote

Mikä on PriimaAvustaja?

PriimaAvustaja on uusi, mutta pitkään kehitelty helppokäyttöinen sovellus, joka on käytettävissä milloin tahansa – vuorokauden
ajasta riippumatta.

Sovellus on tarkoitettu lähinnä ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua kotoa käsin, mutta siitä hyötyvät myös läheiset ja hoitohenkilökunta. PriimaAvustajan ansiosta kaikki palvelut ovat samassa paikassa, napinpainalluksen päässä. Sovelluksen käyttö on kenen tahansa helppo oppia ja arjen apu on taattu. Tilattavat palvelut ovat mahdollisimman paikallisia. Läheiset voivat niin ikään tilata palveluja seniorin puolesta – omalla puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Edut läheisille

Kaikki välittävät läheisistään, mutta ruuhkavuodet ja muu arjen ja työelämän hektisyys luo paineita ajankäytölle. PriimaAvustajan avulla luot turvallisuuden tunnetta ja välität läheisenä. Pystyt esimerkiksi tarjoamaan kontakteja kasvotusten sekä tilaamaan läheiselle hänen tarvitsemaansa kotiapua. Parasta on vuorovaikutus, myös hoitohenkilökunnan välillä. Hanki sinäkin PriimaAvustaja niin voit olla huoletta läheisesi hyvinvoinnista.

Edut hoitohenkilökunnalle

Senioriasuntoloissa työtä riittää vuorokauden ympäri. PriimaAvustaja on loistava helpotus hoitohenkilökunnan työlle. Se dokumentoi ja seuraa asiakkaan hyvinvointia. Siihen voidaan terveysmittareiden lisäksi yhdistää esimerkiksi muistisairaiden tarvitsemia turvalukituksia, palohälyttimien seurantaa jne. PriimaAvustajan avulla saat asiakkaaseen helposti kasvokontaktin, vaikka olisit toisaalla.

Edut senioreille

Kun teillä on kotonanne PriimaAvustaja, voitte helposti tilata kotiinne esimerkiksi ruokaa, kotihoitajan tai muuta tarvitsemaanne palvelua. Voitte helposti seurata terveydentilaanne. Teidän ei enää tarvitse olla huolissanne esimerkiksi siitä, onko oikeat lääkkeet otettu oikeaan aikaan ja päivään. Mikä parasta saatte helposti läheisiinne yhteyden. PriimaAvustajan avulla teidän on turvallista asua omassa kodissanne mahdollisimman pitkään.

PriimaAvustaja Käyttöön Keskikartanossa

Positiivisia kokemuksia on jo kerätty Liedon kuntaan valmistuneessa Keskikartanon senioritalossa, jossa PriimaAvustaja on otettu ensimmäisenä käyttöön.

Rakennus on Priima-Yhtiöiden omaa tuotantoa ja tarkoitettu seniori-ikäisille asukkaille tai muille päivittäistä apua tarvitseville. PriimaAvustajaa testataan asukkaiden kanssa sekä nyt alussa että myös myöhemmin, kun kehitämme uusia ominaisuuksia tuotteeseen – kokemuksiin perustuen. Kävimme läpi mitä PriimaAvustajan avulla voi tehdä ja kuinka se osaltaan helpottaa itsenäistä kotona asumista. Keskikartanon asukkaat on perehdytetty PriimaAvustajan käyttöön. Perehdytyksessä etenkin yhteydenpitomahdollisuus koettiin erittäin tärkeäksi.

Priima-Yhtiöiden oman asuntotuotannon osalta PriimaAvustaja tulee seuraavaksi käyttöön As. Oy Turun Kuninkaanlaakson Kruunussa, joka valmistuu Länsikeskukseen vuonna 2019.

Vieraile Kuninkaanlaakson Kruunun sivuilla »