Yhteydenpito

Pidä yhteyttä – pidät huolta ja luot turvaa.

Videoyhteydet ja viestit

Videoyhteys sekä viestiominaisuus mahdollistaa yhteydenpidon helposti läheisten, hoitajien sekä asukkaan kesken. Lisäksi viestittely onnistuu eri yhteysryhmien välillä, esimerkiksi henkilökohtainen hoitaja pystyy laittamaan viestin läheiselle ja kertoa jos jokin on hätänä – tai puolestaan ilmoittamaan että kaikki on kunnossa. Myös itse asukas voi laittaa hoitajalle viestin, että esimerkiksi kotihoitokäynti on suoritettu läheisen toimesta. Vuorovaikutteinen viestintä luo turvaa ja helpottaa kaikkia osapuolia. Yhteydenpidolla on luonnollisesti myös virkistäviä vaikutuksia, silloin kun vierailu ei ole ajallisesti mahdollista.

Hyvinvointia monitoroivat laitteet

PriimaAvustaja on mahdollista integroida joihinkin terveydenhoidon toiminnanohjausjärjestelmiin. Tämä selkiyttää hoitajien raportointia siten, että enää ei tarvitse tehdä useaan eri paikkaan samaa raporttia.